เริ่มเส้นทางพิลาทิสของคุณวันนี้

Swiss Pilates Institute มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

มาแบ่งปันประโยชน์ที่ดีของพิลาทิสกับโลก!

ความเที่ยงตรงและการดูแล – สองสิ่งนี้คือคุณธรรมของ SPI ที่สร้างความแตกต่างของการปฏิบัติพิลาทิสที่ดี

ที่ Swiss Pilates Institute พวกเรามุ่งเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพของการสอนพิลาทิสให้อยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ

Swiss Pilates Institute มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษานานาชาติที่กำหนดโดย EduQualita และได้รับการรับรองระหว่างประเทศของการประสานกันของการศึกษา